Darmowa rejestracja!

Sponsoring

jest jedną z najszybciej rozwijających się form promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz

 

 

sponsorowanego

przenosi się na

sponsora.

Znak

sponsora

towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe),

sponsoring

jest często jedyną możliwością promocji masowej. Ważnym argumentem przemawiającym za

stosowaniem sponsoringu

jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej.


W

sponsoringu

występują zawsze dwie strony:


- sponsor

– jest nim najczęściej firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty;


- sponsorowany

– jest nim osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.


Z punktu widzenia przedmiotu najczęściej wyróżnia się następujące obszary

sponsoringu:


- sport - imprezy, drużyny lub indywidualni sportowcy


- kultura i sztuka – instytucje kulturalne: teatry, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale, twórcy i artyści


- ekologia – ochrona przyrody i środowiska naturalnego, utrzymanie ginących gatunków zwierząt w zoo


- sfera społeczna – wspieranie placówek, np. domy dziecka, domy opieki społecznej, akcje charytatywne np. dożywianie dzieci


- ochrona zdrowia – szpitale, przychodnie, akcje związane z badaniami profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia


- oświata – wspieranie szkół, przedszkoli


- nauka – badania naukowe, ekspedycje przyrodnicze i geograficzne, książki i inne publikacje, konferencje i sympozja.


Sponsoring

bywa dość często rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów jak i sponsorowanych. Jednak

dla sponsorów

jest on dodatkową formą promocji. Możemy powiedzieć, że

sponsoring

jest to działanie marketingowe, promujące firmę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści

sponsorowi,

niekoniecznie w krótkim przedziale czasowym.

pan szuka pani szukam pani sponsoring katowice sponsoring toruń sponsoring radom ogłoszenia kobiet sponsorki sponsoring białystok anonse kobiet sponsoring oferty sponsora szukam spotkania towarzyskie sponsoring kraków ogłoszenia sponsoring sponsoring kielce sponsoring lublin kobiety sponsorki sponsor szukam ogłoszenia towarzyskie sponsoring gdańsk szukam kobiety sponsoring wrocław sponsoring częstochowa sponsoring