Darmowa rejestracja!

sponsoring łódź

Jednocześnie badania prowadzone w ramach tego programu wśród skazanych za przestępstwa na tle seksualnym pokazały, że w okresie dojrzewania mieli mniejszy kontakt z pornografią, niż grupa kontrolna. W późniejszych pracach Kenta i Goldsteina (1978) stwierdzono, że przestępcy na tle seksualnym mieli (tak w okresie dojrzewania, jak i w życiu dorosłym) mniejszy kontakt z pornografią, niż grupa kontrolna. Badania z 1970 roku były krytykowane przez przedstawicieli Kościołów i radykalnych organizacji feministycznych. Ale tylko jeden naukowiec (Tannenbaum) w swoich pracach prowadzonych i publikowanych w tym czasie w USA wykazywał związek między skłonnością do agresywnych zachowań, a kontaktami z pornografią. Z drugiej strony, analiza danych jakie Tannenbaum przytacza prowadzi do stwierdzenia, że pełne są one dwuznaczności.

sponsoring bydgoszcz anonse towarzyskie kobiet sponsoring kraków sponsoring poznań sponsoring gdynia sponsora szukam ogłoszenia towarzyskie kobiety sponsorki sponsoring częstochowa sponsoring wrocław sponsoring kielce spotkania towarzyskie sponsor szukam sponsoring toruń sponsoring oferty sponsoring szczecin sponsoring białystok anonse kobiet sponsoring warszawa sponsorki szukam kobiety sponsoring łódź sponsoring radom ogłoszenia kobiet