zaloguj

Logowanie

Darmowa rejestracja!

sponsoring łódź

Jednocześnie badania prowadzone w ramach tego programu wśród skazanych za przestępstwa na tle seksualnym pokazały, że w okresie dojrzewania mieli mniejszy kontakt z pornografią, niż grupa kontrolna. W późniejszych pracach Kenta i Goldsteina (1978) stwierdzono, że przestępcy na tle seksualnym mieli (tak w okresie dojrzewania, jak i w życiu dorosłym) mniejszy kontakt z pornografią, niż grupa kontrolna. Badania z 1970 roku były krytykowane przez przedstawicieli Kościołów i radykalnych organizacji feministycznych. Ale tylko jeden naukowiec (Tannenbaum) w swoich pracach prowadzonych i publikowanych w tym czasie w USA wykazywał związek między skłonnością do agresywnych zachowań, a kontaktami z pornografią. Z drugiej strony, analiza danych jakie Tannenbaum przytacza prowadzi do stwierdzenia, że pełne są one dwuznaczności.

Logowanie

Ulubione profile

Brak ulubionych profili

sponsoring sponsorki szukam sponsoring gdańsk ogłoszenia tow sponsoring radom sponsoring bydgoszcz sponsoring katowice sponsora szukam sponsoring częstochowa sponsoring gdynia pan szuka pani sponsoring lublin sponsoring warszawa sponsor szukam szukam pani sponsoring szczecin sponsoring toruń ogłoszenia kobiet sponsoring kielce sponsoring kraków sponsoring poznań spotkania towarzyskie sponsoring łódź sponsoring białystok sponsorki